Františkův betlém

V jesličkách s křížem

mezi radostí a smrtí je

slunce zamčené ve stínu soch.

Mezi láskou a strachem

ptám se na úsvitu

zda slova modlitby hojí mou duši?

Bože jsi Synem, kterému jsi Otcem?

Trojím tajemstvím prý otevíráš čas?

Rukama sáhnout si do srdce

pro dítě v plenkách

a v teplém chlévu

zemřít celému světu.

Radosti kolik máš vlastně podob?

Pour féliciter