Spojen pouhým internetem
zavřen za mřížemi srdce
sleduje televizní story
abynemusel jít
za skutečnými lidmi
sv.František digitální

z New Yorku a z Prahy a Paříže
a Bonnu a z Dallasu a Plzně

vypnul počítač,zhasnul televizor
a šel si povídat s tím chlápkem
co celý ušmudlaný sedává
každý den na lavičce u parku
A světe div se, oba se smály
protože byli svoboodní