ODEVZDÁNÍ
Prosím pane,
najdi v mém srdci
to nejmenší místo
a tam přebývej.
Vím, že jej budeš bránit
přede mnou samým
před mým hříchem
a nezdravou touhou.
Prosím, Pane
když už budeš u mne
dobývej pro sebe
i celý zbytek mého srdce.
Věřím, že jednou
budu patřit už jenom tobě.