V jednu vteřinu se modlí zhruba 3 miliardy lidí.

Přál bych Bohu alespoň vteřinu ticha

Může někdy mlčet Bůh,
když k němu stále mluvíme?
Není přece vteřiny bez modlitby
protože lidí je víc jak vteřin

Jen jednou musel mlčet,
až to bolelo, až sténal Duch
Rukama svíral ústa k nevýkřiku
slyšel nejsmutnější slova, co kdy zazněla :

Eli, Eli, lama zabachtani?

A ticho bylo jako ostří meče

A srdce nevešlo se do myšlenek.
U kříže vždy mlčím.
Co mám říci?Že jsem vinen?
Ne. Jsem láskou ohromen.